Showing 11-20 of 24 results

Matematika

(0 review)
16
0
300,00 RSD

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen učenicima osmog razreda Osnovnih škola Srbije kao priprema za polaganje prijemnog iz matematike za upis u srednje škole. Zadaci pokrivaju sve najvažnije oblasti koje...

300,00 RSD

Srpski jezik i književnost

(0 review)
10
0
300,00 RSD

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen učenicima osmog razreda Osnovnih škola Srbije kao priprema za polaganje prijemnog iz srpskog jezika za upis u srednje škole. Pokrivene su...

300,00 RSD

Nemački jezik – A1.1 nivo

(0 review)
0
0
10.000,00 RSD

Nemački jezik pripada grupi zapadnogermanskih jezika. Govori ga 128 miliona ljudi u 38 država sveta. U Nemačkoj, Lihtenštajnu i Austriji nemački je zvaničan jezik, dok je Lihtenštajn jedina zemlja...

10.000,00 RSD

SQL

(0 review)
65
0
15.000,00 RSD

SQL (Structured Query Language) je programski jezik namenjen za upravljanje podacima u relacionim sistemima za upravljanje bazama podataka.Obuhvata unos podataka, upite, ažuriranje i brisanje, šeme kreiranja i menjanja, kao...

15.000,00 RSD

Daktilografija

(2 reviews)
27
2
10.000,00 RSD

10.000,00 RSD

Engleski jezik – A1 nivo

(1 review)
37
1
10.000,00 RSD

10.000,00 RSD

Internet i komunikacije

(0 review)
3
0
500,00 RSD 2.400,00 RSD

500,00 RSD 2.400,00 RSD

Norveški jezik – A2 nivo

(0 review)
21
0
10.000,00 RSD

10.000,00 RSD

Norveški jezik – A1 nivo

(1 review)
38
1
15.000,00 RSD

15.000,00 RSD

Office PowerPoint 2013

(1 review)
38
1
100,00 RSD 2.400,00 RSD

100,00 RSD 2.400,00 RSD