SQL

(0 review)
15.000,00 RSD
SQL

SQL (Structured Query Language) je programski jezik namenjen za upravljanje podacima u relacionim sistemima za upravljanje bazama podataka.Obuhvata unos podataka, upite, ažuriranje i brisanje, šeme kreiranja i menjanja, kao i podatke za kontrolu pristupa. SQL je najviše korišćen programski jezik za baze podataka.

SQL jezik je podeljena na nekoliko jezičkih elemenata:

 • Klauzule (Clauses), koje su sastavni delovi izjava i upita.
 • Izraza (Expressions), koji mogu da proizvedu ili skalarnu vrednost ili tabele koje se sastoje od kolona i redova sa podacima.
 • Predikata (Predicates), koji se koriste za ograničavanje efekata izjava i upita, ili za promene toka programa.
 • Upiti (Queries), koji vraćaju podatke na osnovu određenih kriterijumai oni predstavljaju najvažniji element SQL-a.
 • Izjave (Statements), koje mogu da kontrolišu transakcije, protok programa, veza, ili dijagnostiku.

Primer upita:

 SELECT *
   FROM Ucenici
   WHERE ProsecnaOcena>=4.50
   ORDER BY Ucenici.Prezime;

Karakteristike kursa

 • Lekcija 51
 • Testova 0
 • Trajanje 90 dana
 • Nivo kursa Osnovni nivo
 • Jezik kursa Srpski
 • Polaznika 0
 • Sertifikat Yes
 • Procena Self
 • Uvod 0/4

 • SQL Quick Start 0/8

 • Fundamentals 0/15

  • Lekcija3.1
   Baza podataka i tabele
   0m
  • Lekcija3.2
   SQL pregled sintaksi
   0m
  • Lekcija3.3
   Formatiranje SQL
   0m
  • Lekcija3.4
   Pravljenje tabele
   0m
  • Lekcija3.5
   Brisanje tabele komandom DROP TABLE
   0m
  • Lekcija3.6
   Dodavanje reda u tabeli
   0m
  • Lekcija3.7
   Brisanje reda u tabeli
   0m
  • Lekcija3.8
   Razumevanje komande NULL
   0m
  • Lekcija3.9
   Kontrola ponašanja kolona sa ograničenjima
   0m
  • Lekcija3.10
   Promena šeme komandom ALTER
   0m
  • Lekcija3.11
   Kreiranje ID kolone
   0m
  • Lekcija3.12
   Filtriranje podataka komandama WHERE, LIKE i IN
   0m
  • Lekcija3.13
   Brisanje duplikata komandom SELECT DISTINCT
   0m
  • Lekcija3.14
   Sortiranje podataka komandom ORDER BY
   0m
  • Lekcija3.15
   Uslovni izrazi komandom CASE
   0m
 • Relationships 0/3

  • Lekcija4.1
   Razumevanje pridruživanja
   0m
  • Lekcija4.2
   Pristup povezanim tabelama sa JOIN
   0m
  • Lekcija4.3
   Korišćenje više relacionih tabela
   0m
 • Strings 0/5

  • Lekcija5.1
   Šta je SQL strings
   0m
  • Lekcija5.2
   Određivanje dužine stringa
   0m
  • Lekcija5.3
   Selektovanje dela niza
   0m
  • Lekcija5.4
   Uklanjanje razmaka komandom TRIM
   0m
  • Lekcija5.5
   Pretvaranje niza u velika ili mala slova
   0m
 • Numbers 0/4

  • Lekcija6.1
   Vrste brojeva
   0m
  • Lekcija6.2
   Pronalaženje tipa vrednosti
   0m
  • Lekcija6.3
   INTEGER
   0m
  • Lekcija6.4
   Zaokruživanje brojeva
   0m
 • Dates 0/2

  • Lekcija7.1
   Datum i vreme
   0m
  • Lekcija7.2
   Datum i vreme – srodne funkcije
   0m
 • Aggregates 0/3

  • Lekcija8.1
   Kako rade?
   0m
  • Lekcija8.2
   Korišćenje Aggregate funkcija
   0m
  • Lekcija8.3
   Komanda DISTINCT
   0m
 • Transactions 0/2

  • Lekcija9.1
   Zašto se koriste?
   0m
  • Lekcija9.2
   Korišćenje transakcije
   0m
 • Triggers 0/3

  • Lekcija10.1
   Ažuriranje tabele komandom Triggers
   0m
  • Lekcija10.2
   Sprečavanje automatskog ažuriranja
   0m
  • Lekcija10.3
   Vremenske oznake
   0m
 • Subselects and Views 0/1

  • Lekcija11.1
   Subselects and Views
   0m
 • A Simple CRUD Application 0/1

  • Lekcija12.1
   A Simple CRUD Application
   0m

Ocena polaznika

Prosečna ocena

0
0 rating

Detaljnija ocena

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
15.000,00 RSD