SQL

(0 review)
15.000,00 RSD
SQL

SQL (Structured Query Language) je programski jezik namenjen za upravljanje podacima u relacionim sistemima za upravljanje bazama podataka.Obuhvata unos podataka, upite, ažuriranje i brisanje, šeme kreiranja i menjanja, kao i podatke za kontrolu pristupa. SQL je najviše korišćen programski jezik za baze podataka.

SQL jezik je podeljena na nekoliko jezičkih elemenata:

 • Klauzule (Clauses), koje su sastavni delovi izjava i upita.
 • Izraza (Expressions), koji mogu da proizvedu ili skalarnu vrednost ili tabele koje se sastoje od kolona i redova sa podacima.
 • Predikata (Predicates), koji se koriste za ograničavanje efekata izjava i upita, ili za promene toka programa.
 • Upiti (Queries), koji vraćaju podatke na osnovu određenih kriterijumai oni predstavljaju najvažniji element SQL-a.
 • Izjave (Statements), koje mogu da kontrolišu transakcije, protok programa, veza, ili dijagnostiku.

Primer upita:

 SELECT *
   FROM Ucenici
   WHERE ProsecnaOcena>=4.50
   ORDER BY Ucenici.Prezime;

Karakteristike kursa

 • Lekcija 52
 • Testova 0
 • Trajanje 90 dana
 • Nivo kursa Osnovni nivo
 • Jezik kursa Srpski
 • Polaznika 58
 • Sertifikat Yes
 • Procena Self
 • Uvod 0/6

 • SQL Quick Start 0/8

 • Fundamentals 0/14

  • Lekcija3.1
   Baza podataka i tabele
   30m
  • Lekcija3.2
   Formatiranje SQL
   2m
  • Lekcija3.3
   Pravljenje tabele
   2m
  • Lekcija3.4
   Brisanje tabele komandom DROP TABLE
   2m
  • Lekcija3.5
   Dodavanje reda u tabeli
   3m
  • Lekcija3.6
   Brisanje reda u tabeli
   2m
  • Lekcija3.7
   Razumevanje komande NULL
   4m
  • Lekcija3.8
   Kontrola ponašanja kolona sa ograničenjima
   4m
  • Lekcija3.9
   Promena šeme komandom ALTER
   3m
  • Lekcija3.10
   Kreiranje ID kolone
   3m
  • Lekcija3.11
   Filtriranje podataka komandama WHERE, LIKE i IN
   5m
  • Lekcija3.12
   Uklanjanje duplikata komandom SELECT DISTINCT
   4m
  • Lekcija3.13
   Sortiranje podataka komandom ORDER BY
   3m
  • Lekcija3.14
   Uslovni izrazi komandom CASE
   3m
 • Relationships 0/3

  • Lekcija4.1
   Razumevanje pridruživanja
   3m
  • Lekcija4.2
   Pristup povezanim tabelama sa JOIN
   4m
  • Lekcija4.3
   Korišćenje više relacionih tabela
   5m
 • Strings 0/4

  • Lekcija5.1
   Određivanje dužine stringa
   1m
  • Lekcija5.2
   Selektovanje dela niza
   2m
  • Lekcija5.3
   Uklanjanje razmaka komandom TRIM
   3m
  • Lekcija5.4
   Pretvaranje niza u velika ili mala slova
   2m
 • Numbers 0/4

  • Lekcija6.1
   Vrste brojeva
   2m
  • Lekcija6.2
   Pronalaženje tipa vrednosti
   2m
  • Lekcija6.3
   Integer division
   2m
  • Lekcija6.4
   Zaokruživanje brojeva
   2m
 • Dates 0/2

  • Lekcija7.1
   Datum i vreme
   2m
  • Lekcija7.2
   Datum i vreme – srodne funkcije
   3m
 • Aggregates 0/3

  • Lekcija8.1
   Kako rade?
   4m
  • Lekcija8.2
   Korišćenje Aggregate funkcija
   2m
  • Lekcija8.3
   Komanda DISTINCT sa Agregatnim funkcijama
   2m
 • Transactions 0/2

  • Lekcija9.1
   Zašto se koriste?
   2m
  • Lekcija9.2
   Korišćenje transakcije
   5m
 • Triggers 0/3

  • Lekcija10.1
   Ažuriranje tabele komandom Triggers
   3m
  • Lekcija10.2
   Sprečavanje automatskog ažuriranja
   3m
  • Lekcija10.3
   Vremenske oznake
   2m
 • Subselects and Views 0/3

  • Lekcija11.1
   Kreiranje jednostavnog podizbora
   3m
  • Lekcija11.2
   Prikazivanje u okviru skupa rezultata
   2m
  • Lekcija11.3
   Kreiranje prikaza
   2m

Ocena polaznika

Prosečna ocena

0
0 rating

Detaljnija ocena

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
15.000,00 RSD