Uvod u Python programiranje

(0 review)
18.000,00 RSD
Uvod u Python programiranje

Šta ćeš naučiti?

Kako instalirati Python
Osnove programskoga jezika Python
Upravljanje tokom programa
Funkcije

Ulazno izlazne funkcije
Moduli i paketi
Datoteke
Parametri naredbenog reda
Strukture podataka

Na ovom kursu Pythona naučićete kako da instalirate i podesite program kao i osnovne sintakse programa.

Python je moćan, fleksibilan programski jezik koji se može koristiti za razvoj veb aplikacija, za kreiranje igrica i još mnogo toga. U daljem tekstu ćemo videti zašto je Python dobar programski jezik za učenje i upotrebu.

Pajton (Python) je jezik viskog nivoa u kojem je čitanje i pisanje veoma lako.
Python je, takođe, interpreterski jezik – što znači da je interpretiran kada se izvorni „kod“ direktno izvršava uz pomoć interpretatora bez potrebe za kompajliranjem odnosno prevođenjem u izvršni oblik.

U toku kursa polaznicima je obezbeđena kompletna podrška od strane naših mentora, koji će u najkraćem vremenskom roku dati odgovore na sva pitanja, razrešiti sve nejasnoće i rešiti nastale probleme ukoliko ih polaznici budu imali u toku učenja.

Sva pitanja možete direktno postavljati putem e-maila: office@usavrsi.se.

Nakon završenog kursa, i položenog završnog testa, polaznik će biti u stanju da samostalno napiše jednostavniji kod.

Završni ispit se prijavljuje putem mejla office@usavrsi.se,

Polaznici koji polože završni test, sertifikat šaljemo na kućnu adresu putem pošte.

Šta ti je potrebno?

Računar i internet
Želja da naučiš programski jezik Python
Onda si spreman/a, možeš da počneš.
Počnimo odmah!

Za koga je programski jezik Python?

Za sve programere i za one koji nameravaju da se bave programiranjem.
Python je tako osmišljen da ga mogu koristiti i ljudi koji praktično tek ulaze u svet programiranja.

Vrlo je čitljiv i lagan za upotrebu, a dobra stvar je i to što postoji mnoštvo objašnjenja odnosno uputstava (tutorijala) gde skoro sve piše o njegovoj primeni.
Koliko je dobar jezik, govori činjenica da ga koriste neke od najvećih Internet kompanija na svetu kao što su YouTube, Pinterest, Mozilla, Dropbox, pa i Google u slučaju pretraživanja.
Verovali ili ne, ali Python je jedan od najkorisnijih jezika i u NASA-i, a takođe ga koristi Njujorška trgovačka berza kao transakcioni sistem kroz Web-based aplikacije.
Dakle, kad vidimo ko sve koristi Python zapitamo se zašto i mi ne bismo mogli da ga koristimo, naučimo i da uzmemo najbolje od njega.

Karakteristike kursa

 • Lekcija 76
 • Testova 0
 • Trajanje 3 meseca
 • Nivo kursa Osnovni
 • Jezik kursa Srpski
 • Polaznika 6
 • Sertifikat Yes
 • Procena Self
 • Uvod u programiranje 0/4

 • Osnove programskoga jezika Python 0/9

  • Lekcija2.1
   3m
  • Lekcija2.2
   Varijable
   2m
  • Lekcija2.3
   Aritmetički operatori
   2m
  • Lekcija2.4
   Operatori poređenja
   2m
  • Lekcija2.5
   Logički operatori i logički izrazi
   5m
  • Lekcija2.6
   Tipovi brojeva – int, float, complex
   2m
  • Lekcija2.7
   Nizovi znakova
   5m
  • Lekcija2.8
   Ugrađene funkcije i metode
   6m
  • Lekcija2.9
   ZADATAK: Rad s varijablama
   30m
 • Upravljanje tokom programa 0/5

  • Lekcija3.1
   Komanda if
   4m
  • Lekcija3.2
   Petlja while
   3m
  • Lekcija3.3
   Petlja for
   6m
  • Lekcija3.4
   Naredba break i continue
   3m
  • Lekcija3.5
   ZADATAK: Rad s kontrolom toka i petljama
   30m
 • Funkcije 0/6

  • Lekcija4.1
   Definicija funkcije
   3m
  • Lekcija4.2
   Poziv funkcije
   3m
  • Lekcija4.3
   Parametri funkcije
   7m
  • Lekcija4.4
   Naredba return
   2m
  • Lekcija4.5
   Vidljivost i životni vek varijable
   4m
  • Lekcija4.6
   ZADATAK: Rad s funkcijama
   30m
 • Ulazno izlazne funkcije 0/3

  • Lekcija5.1
   Funkcija print ()
   6m
  • Lekcija5.2
   Funkcija input ()
   4m
  • Lekcija5.3
   ZADATAK: Rad sa print () i input () funkcijama
   30m
 • Moduli i paketi 0/5

  • Lekcija6.1
   Moduli i paketi
   2m
  • Lekcija6.2
   Najavljivanje korišćenja
   2m
  • Lekcija6.3
   Uključivanje u program
   4m
  • Lekcija6.4
   Konstante
   1m
  • Lekcija6.5
   ZADATAK: Korišćenje Python modula i paketa
   30m
 • Datoteke 0/7

  • Lekcija7.1
   Datoteke
   4m
  • Lekcija7.2
   Tekstualne datoteke
   5m
  • Lekcija7.3
   Čitanje datoteke
   3m
  • Lekcija7.4
   Čitanje iz datoteke linija po linija
   4m
  • Lekcija7.5
   Upisivanje u datoteku
   3m
  • Lekcija7.6
   Upisivanje u datoteku uz postojeći sadržaj
   7m
  • Lekcija7.7
   ZADATAK: Rad sa datotekama
   30m
 • Parametri komandnog reda 0/2

  • Lekcija8.1
   Pokretanje skripte preko komandnog reda
   6m
  • Lekcija8.2
   Pokretanje skripte u zakazano vreme (Task Scheduler)
   11m
 • Strukture podataka - Liste 0/17

  • Lekcija9.1
   Lista
   4m
  • Lekcija9.2
   Izrada liste
   2m
  • Lekcija9.3
   Preuzimanje elemenata liste
   4m
  • Lekcija9.4
   Popis akcija koje se mogu uraditi nad listom
   4m
  • Lekcija9.5
   Kretanje kroz elemente liste
   1m
  • Lekcija9.6
   Dodavanje novog elementa u listu
   1m
  • Lekcija9.7
   Uklanjanje elemenata iz liste
   1m
  • Lekcija9.8
   Kopiranje svih elemenata liste u novu listu
   2m
  • Lekcija9.9
   Broj elemenata određene vrednosti
   1m
  • Lekcija9.10
   Proširivanje liste elementima druge liste
   1m
  • Lekcija9.11
   Pretraga elemenata
   1m
  • Lekcija9.12
   Dodavanje novog elementa na tačno određenu poziciju
   2m
  • Lekcija9.13
   Uklanjanje elementa sa pozicije
   2m
  • Lekcija9.14
   Uklanjanje elementa određene vrednosti
   2m
  • Lekcija9.15
   Promena redosleda elemenata unutar liste
   1m
  • Lekcija9.16
   Sortiranje elemenata u listi
   1m
  • Lekcija9.17
   ZADATAK: Liste
   30m
 • Strukture podataka - Skup 0/6

  • Lekcija10.1
   Skup
   2m
  • Lekcija10.2
   Unija skupa
   1m
  • Lekcija10.3
   Presek skupa
   1m
  • Lekcija10.4
   Razlika skupa
   1m
  • Lekcija10.5
   Komlement preseka
   1m
  • Lekcija10.6
   ZADATAK: Skup
   5m
 • Strukture podataka - Rečnik 0/7

  • Lekcija11.1
   Rečnik
   4m
  • Lekcija11.2
   Uzimanje liste ključa
   1m
  • Lekcija11.3
   Dodavanje novog para
   1m
  • Lekcija11.4
   Prikaz liste vrednosti
   1m
  • Lekcija11.5
   Brisanje vrednosti iz rečnika
   1m
  • Lekcija11.6
   Uzimanje broja elemenata u rečniku
   1m
  • Lekcija11.7
   ZADATAK: Rečnik
   15m
 • N-terac (Tuple) 0/5

  • Lekcija12.1
   N-terac
   2m
  • Lekcija12.2
   Uzimanje vrednosti iz N-terca
   3m
  • Lekcija12.3
   Promena vrednosti unutar N-terca
   1m
  • Lekcija12.4
   Brisanje elemenata N-terca
   1m
  • Lekcija12.5
   ZADATAK: N-terac
   30m

Ocena polaznika

Prosečna ocena

0
0 rating

Detaljnija ocena

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
18.000,00 RSD