Office Excel 2010

(0 review)
100,00 RSD 2.400,00 RSD
Office Excel 2010

Uvod

Šta je radna tabela? Radna tabela u Excelu je elektronska tabela za računanje koja se sastoji iz ćelija u koje možemo unositi tekst, brojčane podatke, funkcije i formule.

Tekst se u radnim tabelama, generalno, koristi za naslove i nazive kolona i redova, radi lakšeg razumevanja tabele.

Excel datoteka je organiyovana u vidu radne seveske  (workbook) koja je organizovana kao skup radnih listova (worksheets). Kada se otvori radna sveska ona ima definisani broj radnih listova, što se može promeniti, dodavanjem ili brisanjem radnih listova, prilagođavajući radnu svesku potrebama. Maksimalni broj radnih listova ograničen je memorijom računara, a možemo ih dodavati ili brisati, menjati im ime i poziciju u odnosu na druge radne listove. Radni list u Excelu 2010 predstavlja tabelu od 16.384 kolone i 1.048.576 redova, što je u odnosu na Excel 2003 (256 kolona i 65.536 redova) daleko više.

Jedinični element radnog lista naziva se ćelija, koja je raspodeljena u vrste i kolone.

Svaka ćelija ima jedinstveno ime (adresu) koje je određeno imenom kolone (A, B, C…) i reda (1, 2, 3,…).

U ćelije možemo unositi različite sadržaje: tekst, broj, novčana vrednost, datum, vreme, procenat ili drugi sadržaj koji možemo definisati. Poseban oblik sadržaja je izraz ili funkcijakom se izračunava neki rezultat. Ćeliji ili njenom sadržaju možemo menjati razna svojstva alatkama za oblikovanje ili upravljati njenim ponašanjem (vidljivost, pravo promene itd.).

Programi za rad sa radnim tabelama omogućavaju formiranje, editovanje i oblikovanje tabela sa podacima koji mogu biti međusobno povezani formulama i funkcijama.

OBUKA JE BESPLATNA

Nakon registracije izvršite “navodnu” kupovinu kursa, klikom na dugme KUPI OVAJ KURS, na sledećoj strani unesite kod za besplatnu obuku FREEOFFICE.

Kurs je osmišljen tako da razumljiv način upozna sa programom Microsoft Excel 2010.

Cilj je sticanje znanja neophodnih za uspešno korišćenje svih dostupnih alata i opcija programa Microsoft Excel 2010. Polaznici će se upoznati sa dostupnim alatima programa i najboljim načinom upotrebe tih alata. Po završetku kursa polaznici će biti u stanju da samostalno vrše tabelarne kalkulacije, da vrše filtriranje podataka, da koriste prednosti grafikona i dijagrama i da kreiraju i koriste pivot tabele i makroe.

Karakteristike kursa

 • Lekcija 31
 • Testova 0
 • Trajanje 45 dana
 • Nivo kursa Srenji nivo
 • Jezik kursa Srpski
 • Polaznika 107
 • Sertifikat No
 • Procena Self
 • Uvod u Excel 0/3

 • Uređenje radnog lista 0/6

  • Lekcija2.1
   1m
  • Lekcija2.2
   Promena dimenzija kolona i redova
   1m
  • Lekcija2.3
   Unos i izmena sadržaja u ćeliji
   1m
  • Lekcija2.4
   Označavanje ćelija
   1m
  • Lekcija2.5
   Vrste i tip podatka
   0m
  • Lekcija2.6
   Formatiranje ćelija
   1m
 • Podešavanje strane 0/3

  • Lekcija3.1
   Postavljanje margina u radnom listu
   1m
  • Lekcija3.2
   Određivanje orjentacije i veličine papira radnog lista
   1m
  • Lekcija3.3
   Podešavanje zaglavlja i podnožja
   1m
 • Kopiranje i premeštanje 0/1

  • Lekcija4.1
   Kopiranje i premeštanje sadržaja
   1m
 • Matematički izrazi i formule 0/3

  • Lekcija5.1
   Osnovni operatori u Excelu
   1m
  • Lekcija5.2
   Korišćenje matematičkih izraza
   1m
  • Lekcija5.3
   Prepoznavanje i razumevanje standardnih grešaka
   1m
 • Funkcije 0/11

  • Lekcija6.1
   Funkcije
   1m
  • Lekcija6.2
   Funkcija SUM
   1m
  • Lekcija6.3
   Funkcija MIN
   1m
  • Lekcija6.4
   Funkcija MAX
   1m
  • Lekcija6.5
   Funkcija COUNT
   1m
  • Lekcija6.6
   Funkcija COUNTA
   1m
  • Lekcija6.7
   Funkcija AVERAGE
   1m
  • Lekcija6.8
   Funkcija ROUND
   1m
  • Lekcija6.9
   Funkcija IF
   1m
  • Lekcija6.10
   Funkcija SUMIF
   1m
  • Lekcija6.11
   Pregled ostalih funkcija po kategorijama
   0m
 • Referenciranje 0/3

  • Lekcija7.1
   Relativno referenciranje
   1m
  • Lekcija7.2
   Apsolutno referenciranje
   1m
  • Lekcija7.3
   Kombinovano referenciranje
   1m
 • Grafici 0/1

  • Lekcija8.1
   Izrada i uređenje grafika
   1m

Ocena polaznika

Prosečna ocena

0
0 rating

Detaljnija ocena

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
100,00 RSD 2.400,00 RSD