Kombinovani predmet

(0 review)
400,00 RSD
Kombinovani predmet

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen učenicima osmog razreda Osnovnih škola Srbije kao priprema za polaganje prijemnog iz kombinovanog predmeta za upis u srednje škole.

Karakteristike kursa

 • Lekcija 58
 • Testova 0
 • Trajanje 6 meseci
 • Nivo kursa Osnovna škola
 • Jezik kursa Srpski jezik
 • Polaznika 0
 • Sertifikat No
 • Procena Self
 • Fizika - Uvod 0/2

 • Fizika - Kinematika – Kretanje 0/2

  • Lekcija2.1
   Osnovni pojmovi i veličine
   30m
  • Lekcija2.2
   Oscilacije i talasi
   20m
 • Fizika - Dinamika 0/2

  • Lekcija3.1
   Masa. Gustina. Sila. Impuls
   15m
  • Lekcija3.2
   Energija. Rad. Snaga
   20m
 • Fizika - Fizička polja 0/2

  • Lekcija4.1
   Gravitaciono polje
   20m
  • Lekcija4.2
   Električno i magnetno polje
   30m
 • Fizika - Toplotne i svetlosne pojave 0/2

  • Lekcija5.1
   Svetlost
   20m
  • Lekcija5.2
   Toplota
   20m
 • Hemija - Opšta hemija 0/4

  • Lekcija6.1
   Uvod. Opšta hemija. Osnovni hemijski pojmovi
   25m
  • Lekcija6.2
   Struktura supstance
   25m
  • Lekcija6.3
   Hemijske veze
   20m
  • Lekcija6.4
   Hemijske reakcije
   20m
 • Hemija - Neorganska hemija 0/2

  • Lekcija7.1
   Periodni sistem elemenata
   15m
  • Lekcija7.2
   Klasifikacija neorganskih jedinjenja
   15m
 • Hemija - Organska hemija 0/2

  • Lekcija8.1
   Klasifikacija organskih jedinjenja
   20m
  • Lekcija8.2
   Biološki važna jedinjenja
   20m
 • Biologija - Osobine živih bića i raznovrsnost živog sveta 0/3

  • Lekcija9.1
   Biologija i njen značaj, osobine živih bića
   20m
  • Lekcija9.2
   Ćelija i ćelijske deobe. Jednoćelijski i višećelijski organizmi
   30m
  • Lekcija9.3
   Klasifikacija živih bića. Virusi i bakterije
   20m
 • Biologija - Carstvo praživotinja 0/2

  • Lekcija10.1
   Praživotinje- heterotrofni protisti
   20m
  • Lekcija10.2
   Heterotrofni protisti- izazivači bolesti
   20m
 • Biologija - Carstvo životinja 0/4

  • Lekcija11.1
   Nastanak i razvoj životinja
   20m
  • Lekcija11.2
   Sunđeri i dupljari
   30m
  • Lekcija11.3
   Pljosnati, valjkasti i člankoviti crvi
   30m
  • Lekcija11.4
   Mekušci
   25m
 • Biologija - Građa čovečijeg tela 0/2

  • Lekcija12.1
   Skeletni i mišićni sistem čoveka
   20m
  • Lekcija12.2
   Nervni sistem čoveka i čula
   30m
 • Istorija - Stari vek 0/4

  • Lekcija13.1
   Uvod u istoriju i praistorija
   15m
  • Lekcija13.2
   Stari Istok
   30m
  • Lekcija13.3
   Antička Grčka
   30m
  • Lekcija13.4
   Antički Rim
   20m
 • Istorija - Srednji vek 0/6

  • Lekcija14.1
   Velika seoba naroda, hrišćanska crkva i nastanak feudalizma
   25m
  • Lekcija14.2
   Vizantija
   25m
  • Lekcija14.3
   Sloveni
   25m
  • Lekcija14.4
   Srbi u ranom srednjem veku
   15m
  • Lekcija14.5
   Evropa u poznom srednjem veku
   30m
  • Lekcija14.6
   Srbija u doba Nemanjića i dolazak Osmanlija na Balkansko poluostrvo
   30m
 • Istorija - Novi vek 0/8

  • Lekcija15.1
   Uspon Evrope
   30m
  • Lekcija15.2
   Srpski narod pod stranom vlašću
   30m
  • Lekcija15.3
   Doba revolucija
   30m
  • Lekcija15.4
   Srpska revolucija
   25m
  • Lekcija15.5
   Svet u drugoj polovini 19. i početkom 20.veka
   25m
  • Lekcija15.6
   Srbija od Berlinskog kongresa do Balkanskih ratova
   20m
  • Lekcija15.7
   Balkanski ratovi
   20m
  • Lekcija15.8
   Prvi svetski rat
   30m
 • Istorija - Savremeno doba 0/2

  • Lekcija16.1
   Svet između dva svetska rata
   30m
  • Lekcija16.2
   Drugi svetski rat
   50m
 • Geografija - V razred 0/3

  • Lekcija17.1
   Uvod u geografiju; Vasiona i Zemlja; Geografska karta
   25m
  • Lekcija17.2
   Planeta Zemlja – Zemljina kretanja i vazdušni omotač Zemlje
   30m
  • Lekcija17.3
   Unutrašnja građa Zemlje
   20m
 • Geografija - VI razred 0/2

  • Lekcija18.1
   Stanovništvo i naselja
   35m
  • Lekcija18.2
   Regionalne odlike Evrope
   40m
 • Geografija - VII razred 0/3

  • Lekcija19.1
   Regionalne odlike Azije
   30m
  • Lekcija19.2
   Regionalne odlike Afrike
   30m
  • Lekcija19.3
   Regionalne odlike Severne, Srednje i Južne Amerike
   30m
 • Geografija - VIII razred 0/1

  • Lekcija20.1
   Prirodno – geografske odlike Srbije
   20m

Ocena polaznika

Prosečna ocena

0
0 rating

Detaljnija ocena

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0