HTML5 & CSS3 & JavaScript

(1 review)
20.000,00 RSD
HTML5 & CSS3 & JavaScript

Šta ćeš naučiti?

 • Strukturu tela elementa
 • Nove elemente u HTML5
 • Atribute u HTML5
 • Pravila i svojstva CSS3
 • Referenciranje
 • Modele okvira
 • Svojstva
 • Primena CSS3
 • Promenljive, petlje , konstruktore u JavaScriptu
 • Objekti

Šta ti je potrebno?

 • Računar
 • Instaliran program Notepad++
 • Vežbe možete izvoditi i preko našeg Web Editora klikom ovde
 • Želja da napraviš web sajt
 • Onda si spreman/a.

Počnimo odmah!

Kurs HTML5 CSS3

Šta je HTML5, CSS3, JavaScript?

HTML5 obezbeđuje tri osnovne osobine veb strana: strukturu, stil i funkcionalnost. HTML5 se nezvanično smatra proizvodom koji objedinjuje HTML, CSS i JavaScript, čak i onda kada ne sadrži pojedine interfejse za programiranje aplikacija u JavaScriptu, pa ni celu specifikadju CSS3.

HTML, CSS i JavaScript međusobno su zavisne tehnologije koje deluju kao celina organizovana u okviru specifikacije HTML5. HTML je zadužen za strukturu, CSS za prezentaciju, odnosno  predstavljanje strukture i sadržaja veb strane na ekranu, a JavaScript završava sve ostalo, što je  izuzetno značajno.

Na ovom kursu naučićemo kako se pravi osnovna struktura pomoću novih elemenata ovih jezika.

U toku kursa polaznicima je obezbeđena kompletna podrška od strane naših mentora, koji će u najkraćem vremenskom roku dati odgovore na sva pitanja, razrešiti sve nejasnoće i rešiti nastale probleme ukoliko ih polaznici budu imali u toku učenja.

Sva pitanja možete direktno postavljati putem e-maila: office@usavrsi.se.

Nakon završenog kursa, i položenog završnog testa, polaznik će biti u stanju da samostalno napravi svoju web stranu.

Karakteristike kursa

 • Lekcija 93
 • Testova 0
 • Trajanje 90 dana
 • Nivo kursa Srednji nivo
 • Jezik kursa Srpski jezik
 • Polaznika 69
 • Sertifikat Yes
 • Procena Self
 • HTML5 0/25

  Vežbe možete raditi preko Web editora. Otvori ga klikom ovde

  • Lekcija1.1
   Fajlovi za proveru
   1m
  • Lekcija1.2
   Online editor za vežbu
   30m
  • Lekcija1.3
   6m
  • Lekcija1.4
   4m
  • Lekcija1.5
   2m
  • Lekcija1.6
   Element – nav
   3m
  • Lekcija1.7
   Element – section
   2m
  • Lekcija1.8
   Element – aside
   3m
  • Lekcija1.9
   Element – footer
   2m
  • Lekcija1.10
   Telo dokumenta
   3m
  • Lekcija1.11
   Element – article
   4m
  • Lekcija1.12
   Element – hgroup
   3m
  • Lekcija1.13
   Element – figure i figcaption
   3m
  • Lekcija1.14
   Element – details i summary
   1m
  • Lekcija1.15
   Element – mark
   3m
  • Lekcija1.16
   Element – small
   1m
  • Lekcija1.17
   Element – cite
   1m
  • Lekcija1.18
   Element – address
   1m
  • Lekcija1.19
   Element – wbr
   2m
  • Lekcija1.20
   Element – time
   2m
  • Lekcija1.21
   Element – data
   1m
  • Lekcija1.22
   Atributi – data-* i reversed
   1m
  • Lekcija1.23
   Atributi – ping i download
   1m
  • Lekcija1.24
   Atribut – translate
   1m
  • Lekcija1.25
   Atribut – contenteditable i spellcheck
   1m
 • CSS3 0/44

  • Lekcija2.1
   4m
  • Lekcija2.2
   6m
  • Lekcija2.3
   Umetnuti stilovi
   3m
  • Lekcija2.4
   Ugrađeni stilovi
   2m
  • Lekcija2.5
   Spoljne datoteke
   3m
  • Lekcija2.6
   Referenciranje pomoću rezervisane reči
   1m
  • Lekcija2.7
   Referenciranje pomoću atributa id
   3m
  • Lekcija2.8
   Referenciranje pomoću atributa class
   3m
  • Lekcija2.9
   Referenciranje pomoću bilo kog atributa
   3m
  • Lekcija2.10
   Referenciranje pomoću pseudoklasa
   6m
  • Lekcija2.11
   Novi selektori
   2m
  • Lekcija2.12
   Modeli okvira
   4m
  • Lekcija2.13
   Tradicionalni model okvira
   19m
  • Lekcija2.14
   Fleksibilni model okvira
   2m
  • Lekcija2.15
   Svojstvo flex
   8m
  • Lekcija2.16
   Svojstvo flex-direction
   2m
  • Lekcija2.17
   Svojstvo order
   1m
  • Lekcija2.18
   Svojstvo justify-content
   2m
  • Lekcija2.19
   Svojstvo align-items
   3m
  • Lekcija2.20
   Svojstvo align-self
   1m
  • Lekcija2.21
   Svojstvo flex-wrap
   3m
  • Lekcija2.22
   Svojstvo align-content
   2m
  • Lekcija2.23
   Nova pravila
   4m
  • Lekcija2.24
   Svojstvo border-radius
   3m
  • Lekcija2.25
   Svojstvo box-shadow
   2m
  • Lekcija2.26
   Svojstvo text-shadow
   1m
  • Lekcija2.27
   Funkcija @font-face
   2m
  • Lekcija2.28
   Linearni preliv
   4m
  • Lekcija2.29
   Radijalni preliv
   2m
  • Lekcija2.30
   Funkcija rgba
   2m
  • Lekcija2.31
   Funkcija hsla
   2m
  • Lekcija2.32
   Svojstvo outline
   2m
  • Lekcija2.33
   Svojstvo border-image
   2m
  • Lekcija2.34
   Svojstvo background
   4m
  • Lekcija2.35
   Stupci
   2m
  • Lekcija2.36
   Filtri
   4m
  • Lekcija2.37
   Svojstvo transform: scale
   2m
  • Lekcija2.38
   Svojstvo transform: rotate
   1m
  • Lekcija2.39
   Svojstvo transform: skew
   1m
  • Lekcija2.40
   Svojstvo transform: translate
   2m
  • Lekcija2.41
   Sve transformacije
   3m
  • Lekcija2.42
   Dinamičke transformacije
   1m
  • Lekcija2.43
   Prelazi
   3m
  • Lekcija2.44
   Animacije
   5m
 • JavaScript 0/24

  • Lekcija3.1
   Uvod u JavaScript
   5m
  • Lekcija3.2
   Promenljive
   7m
  • Lekcija3.3
   Uslovi i petlje
   6m
  • Lekcija3.4
   Funkcije i anonimne funkcije
   7m
  • Lekcija3.5
   Objekti
   9m
  • Lekcija3.6
   Konstruktori
   2m
  • Lekcija3.7
   Objekat Window
   3m
  • Lekcija3.8
   Objekat Document
   1m
  • Lekcija3.9
   Atributi događaja
   2m
  • Lekcija3.10
   addEventListener
   1m
  • Lekcija3.11
   Metoda umetanja
   2m
  • Lekcija3.12
   Metoda ugrađivanja
   4m
  • Lekcija3.13
   Metoda spoljnih datoteka
   3m
  • Lekcija3.14
   querySelector()
   2m
  • Lekcija3.15
   querySelectorAII
   3m
  • Lekcija3.16
   matchesSelector
   1m
  • Lekcija3.17
   Stilovi u JavaScriptu
   3m
  • Lekcija3.18
   Objekat classList
   3m
  • Lekcija3.19
   Rad sa atributima
   1m
  • Lekcija3.20
   Svojstvo dataset
   1m
  • Lekcija3.21
   Pravljenje i brisanje elemenata
   2m
  • Lekcija3.22
   innerHTML, outerHTML i insert Adjacent HTML
   4m
  • Lekcija3.23
   Interfejsi za programiranje aplikacija (API-ji)
   3m
  • Lekcija3.24
   Greške i otklanjanje grešaka
   4m

Ocena polaznika

Prosečna ocena

5
1 rating

Detaljnija ocena

5 stars
1
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0

  Milos Marjanovic

  :)

20.000,00 RSD

  2 Comments

 1. marijast
  October 11, 2019
  Reply

  Veoma sam zadovoljna kursom. Lekcije su dobro osmišljene.
  Predavač je uvek bio voljan da pomogne kada mi je bila potrebna pomoć.
  Sve preporuke.

 2. plubimidi
  November 28, 2019
  Reply

  Odličan kurs. Veoma lako sam savladao lekcije. Ono malo što mi nije bilo jasno, brzo mi je objašnjeno!

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 1 =