HTML5 & CSS3 & JavaScript

(0 review)
20.000,00 RSD
HTML5 & CSS3 & JavaScript

Šta ćeš naučiti?

 • Strukturu tela elementa
 • Nove elemente u HTML5
 • Atribute u HTML5
 • Pravila i svojstva CSS3
 • Referenciranje
 • Modele okvira
 • Svojstva
 • Primena CSS3
 • Promenljive, petlje , konstruktore u JavaScriptu
 • Objekti

Šta ti je potrebno?

 • Računar
 • Instaliran program Notepad++
 • Vežbe možete izvoditi i preko našeg Web Editora klikom ovde
 • Želja da napraviš web sajt
 • Onda si spreman/a.

Počnimo odmah!

Kurs HTML5 CSS3

Šta je HTML5, CSS3, JavaScript?

HTML5 obezbeđuje tri osnovne osobine veb strana: strukturu, stil i funkcionalnost. HTML5 se nezvanično smatra proizvodom koji objedinjuje HTML, CSS i JavaScript, čak i onda kada ne sadrži pojedine interfejse za programiranje aplikacija u JavaScriptu, pa ni celu specifikadju CSS3.

HTML, CSS i JavaScript međusobno su zavisne tehnologije koje deluju kao celina organizovana u okviru specifikacije HTML5. HTML je zadužen za strukturu, CSS za prezentaciju, odnosno  predstavljanje strukture i sadržaja veb strane na ekranu, a JavaScript završava sve ostalo, što je  izuzetno značajno.

Na ovom kursu naučićemo kako se pravi osnovna struktura pomoću novih elemenata ovih jezika.

U toku kursa polaznicima je obezbeđena kompletna podrška od strane naših mentora, koji će u najkraćem vremenskom roku dati odgovore na sva pitanja, razrešiti sve nejasnoće i rešiti nastale probleme ukoliko ih polaznici budu imali u toku učenja.

Sva pitanja možete direktno postavljati putem e-maila: office@usavrsi.se.

Nakon završenog kursa, i položenog završnog testa, polaznik će biti u stanju da samostalno napravi svoju web stranu.

Karakteristike kursa

 • Lekcija 93
 • Testova 0
 • Trajanje 90 dana
 • Nivo kursa Srednji nivo
 • Jezik kursa Srpski jezik
 • Polaznika 51
 • Sertifikat Yes
 • Procena Self
 • HTML5 0/25

  Vežbe možete raditi preko Web editora. Otvori ga klikom ovde

  • Lekcija1.1
   Fajlovi za proveru
   1m
  • Lekcija1.2
   Online editor za vežbu
   30m
  • Lekcija1.3
   6m
  • Lekcija1.4
   4m
  • Lekcija1.5
   2m
  • Lekcija1.6
   Element – nav
   3m
  • Lekcija1.7
   Element – section
   2m
  • Lekcija1.8
   Element – aside
   3m
  • Lekcija1.9
   Element – footer
   2m
  • Lekcija1.10
   Telo dokumenta
   3m
  • Lekcija1.11
   Element – article
   4m
  • Lekcija1.12
   Element – hgroup
   3m
  • Lekcija1.13
   Element – figure i figcaption
   3m
  • Lekcija1.14
   Element – details i summary
   1m
  • Lekcija1.15
   Element – mark
   3m
  • Lekcija1.16
   Element – small
   1m
  • Lekcija1.17
   Element – cite
   1m
  • Lekcija1.18
   Element – address
   1m
  • Lekcija1.19
   Element – wbr
   2m
  • Lekcija1.20
   Element – time
   2m
  • Lekcija1.21
   Element – data
   1m
  • Lekcija1.22
   Atributi – data-* i reversed
   1m
  • Lekcija1.23
   Atributi – ping i download
   1m
  • Lekcija1.24
   Atribut – translate
   1m
  • Lekcija1.25
   Atribut – contenteditable i spellcheck
   1m
 • CSS3 0/44

  • Lekcija2.1
   4m
  • Lekcija2.2
   6m
  • Lekcija2.3
   Umetnuti stilovi
   3m
  • Lekcija2.4
   Ugrađeni stilovi
   2m
  • Lekcija2.5
   Spoljne datoteke
   3m
  • Lekcija2.6
   Referenciranje pomoću rezervisane reči
   1m
  • Lekcija2.7
   Referenciranje pomoću atributa id
   3m
  • Lekcija2.8
   Referenciranje pomoću atributa class
   3m
  • Lekcija2.9
   Referenciranje pomoću bilo kog atributa
   3m
  • Lekcija2.10
   Referenciranje pomoću pseudoklasa
   6m
  • Lekcija2.11
   Novi selektori
   2m
  • Lekcija2.12
   Modeli okvira
   4m
  • Lekcija2.13
   Tradicionalni model okvira
   19m
  • Lekcija2.14
   Fleksibilni model okvira
   2m
  • Lekcija2.15
   Svojstvo flex
   8m
  • Lekcija2.16
   Svojstvo flex-direction
   2m
  • Lekcija2.17
   Svojstvo order
   1m
  • Lekcija2.18
   Svojstvo justify-content
   2m
  • Lekcija2.19
   Svojstvo align-items
   3m
  • Lekcija2.20
   Svojstvo align-self
   1m
  • Lekcija2.21
   Svojstvo flex-wrap
   3m
  • Lekcija2.22
   Svojstvo align-content
   2m
  • Lekcija2.23
   Nova pravila
   4m
  • Lekcija2.24
   Svojstvo border-radius
   3m
  • Lekcija2.25
   Svojstvo box-shadow
   2m
  • Lekcija2.26
   Svojstvo text-shadow
   1m
  • Lekcija2.27
   Funkcija @font-face
   2m
  • Lekcija2.28
   Linearni preliv
   4m
  • Lekcija2.29
   Radijalni preliv
   2m
  • Lekcija2.30
   Funkcija rgba
   2m
  • Lekcija2.31
   Funkcija hsla
   2m
  • Lekcija2.32
   Svojstvo outline
   2m
  • Lekcija2.33
   Svojstvo border-image
   2m
  • Lekcija2.34
   Svojstvo background
   4m
  • Lekcija2.35
   Stupci
   2m
  • Lekcija2.36
   Filtri
   4m
  • Lekcija2.37
   Svojstvo transform: scale
   2m
  • Lekcija2.38
   Svojstvo transform: rotate
   1m
  • Lekcija2.39
   Svojstvo transform: skew
   1m
  • Lekcija2.40
   Svojstvo transform: translate
   2m
  • Lekcija2.41
   Sve transformacije
   3m
  • Lekcija2.42
   Dinamičke transformacije
   1m
  • Lekcija2.43
   Prelazi
   3m
  • Lekcija2.44
   Animacije
   5m
 • JavaScript 0/24

  • Lekcija3.1
   Uvod u JavaScript
   5m
  • Lekcija3.2
   Promenljive
   7m
  • Lekcija3.3
   Uslovi i petlje
   6m
  • Lekcija3.4
   Funkcije i anonimne funkcije
   7m
  • Lekcija3.5
   Objekti
   9m
  • Lekcija3.6
   Konstruktori
   2m
  • Lekcija3.7
   Objekat Window
   3m
  • Lekcija3.8
   Objekat Document
   1m
  • Lekcija3.9
   Atributi događaja
   2m
  • Lekcija3.10
   addEventListener
   1m
  • Lekcija3.11
   Metoda umetanja
   2m
  • Lekcija3.12
   Metoda ugrađivanja
   4m
  • Lekcija3.13
   Metoda spoljnih datoteka
   3m
  • Lekcija3.14
   querySelector()
   2m
  • Lekcija3.15
   querySelectorAII
   3m
  • Lekcija3.16
   matchesSelector
   1m
  • Lekcija3.17
   Stilovi u JavaScriptu
   3m
  • Lekcija3.18
   Objekat classList
   3m
  • Lekcija3.19
   Rad sa atributima
   1m
  • Lekcija3.20
   Svojstvo dataset
   1m
  • Lekcija3.21
   Pravljenje i brisanje elemenata
   2m
  • Lekcija3.22
   innerHTML, outerHTML i insert Adjacent HTML
   4m
  • Lekcija3.23
   Interfejsi za programiranje aplikacija (API-ji)
   3m
  • Lekcija3.24
   Greške i otklanjanje grešaka
   4m

Ocena polaznika

Prosečna ocena

0
0 rating

Detaljnija ocena

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
20.000,00 RSD

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + = 19