Engleski jezik – A1 nivo

(1 review)
10.000,00 RSD
Engleski jezik – A1 nivo

Znanje engleskog jezika u današnje vreme nije samo pitanje želje, to je potreba i nužnost. Engleski, kao univerzalni jezik, jedan je od najrasprostranjenijih i najčešće korišćenih jezika u svetu. Ovaj jezik otvoriće vam mnoga vrata, kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju, olakšaće i obogatiće vašu komunikaciju sa drugima i učiniti da vas više cene i vrednuju.

Kandidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na konkretne potrebe (snalaženje u prodavnici, na ulici, u banci, naručivanje u restoranu, pitanja vezana za transport…) . U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja u vezi sa njihovim osobinama i karakteristikama – na primer gde žive, šta rade, šta vole i ne vole, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan i konkretan način.

Karakteristike kursa

 • Lekcija 92
 • Testova 0
 • Trajanje 105 dana
 • Nivo kursa A1 nivo
 • Jezik kursa Engleski - Srpski
 • Polaznika 36
 • Sertifikat Yes
 • Procena Self
 • UNIT 1 0/10

 • UNIT 2 0/9

  • Lekcija2.1
   2A – Hotel Loby
   1m
  • Lekcija2.2
   Engleski alfabet i brojevi 11 do 20
   1m
  • Lekcija2.3
   Vežba 2A
   1m
  • Lekcija2.4
   2B – Hotel room
   1m
  • Lekcija2.5
   Grammar: This, That, Here, There, These, Those
   1m
  • Lekcija2.6
   Vežba 2B
   1m
  • Lekcija2.7
   2C – Hotel cafe
   1m
  • Lekcija2.8
   Vežba 2C
   1m
  • Lekcija2.9
   2D Review
   1m
 • UNIT 3 0/8

  • Lekcija3.1
   3A – International workers
   1m
  • Lekcija3.2
   Vežba 3A
   1m
  • Lekcija3.3
   3B – International train
   1m
  • Lekcija3.4
   Vežba 3B
   1m
  • Lekcija3.5
   3C – International school
   1m
  • Lekcija3.6
   Vežba 3C
   1m
  • Lekcija3.7
   3D Review
   1m
  • Lekcija3.8
   A/AN
   1m
 • UNIT 4 0/8

  • Lekcija4.1
   4A – Personal photos
   1m
  • Lekcija4.2
   Vežba 4A
   1m
  • Lekcija4.3
   4B – Personal web page
   1m
  • Lekcija4.4
   Vežba 4B
   1m
  • Lekcija4.5
   4C – Personal possessions
   1m
  • Lekcija4.6
   Vežba 4C
   0m
  • Lekcija4.7
   Saxon Genitive
   1m
  • Lekcija4.8
   4D Review
   1m
 • UNIT 5 0/3

  • Lekcija5.1
   5A – Working life
   1m
  • Lekcija5.2
   5B – Technology life
   1m
  • Lekcija5.3
   5C – Hard life?
   1m
 • UNIT 6 0/8

  • Lekcija6.1
   6A – Daytime
   1m
  • Lekcija6.2
   Vežba 6A
   1m
  • Lekcija6.3
   6B – Free time
   1m
  • Lekcija6.4
   Vežba 6B
   1m
  • Lekcija6.5
   6C – Mealtime
   1m
  • Lekcija6.6
   6D Review
   1m
  • Lekcija6.7
   ADVERBS OF FREQUENCY
   1m
  • Lekcija6.8
   WHAT TIME IS IT?
   1m
 • UNIT 7 0/8

  • Lekcija7.1
   7A – City break
   1m
  • Lekcija7.2
   Vežba 7A
   1m
  • Lekcija7.3
   7B – City life
   1m
  • Lekcija7.4
   Vežba 7B
   1m
  • Lekcija7.5
   7C – City tour
   1m
  • Lekcija7.6
   Vežba 7C
   1m
  • Lekcija7.7
   7D Review
   1m
  • Lekcija7.8
   THERE IS/THERE ARE
   1m
 • UNIT 8 0/10

  • Lekcija8.1
   8A – Film sequels
   1m
  • Lekcija8.2
   Vežba 8A
   1m
  • Lekcija8.3
   8B – Film script
   1m
  • Lekcija8.4
   Vežba 8B
   1m
  • Lekcija8.5
   8C – Film reviews
   1m
  • Lekcija8.6
   Vežba 8C
   1m
  • Lekcija8.7
   8D Review
   1m
  • Lekcija8.8
   CARDINAL NUMBERS and YEARS
   1m
  • Lekcija8.9
   SUBJECT/OBJECT PRONOUNS
   1m
  • Lekcija8.10
   TO BE – The Past Simple Tense
   1m
 • UNIT 9 0/9

  • Lekcija9.1
   9A – Holiday
   1m
  • Lekcija9.2
   Vežba 9A
   1m
  • Lekcija9.3
   The Past Simple Tense
   1m
  • Lekcija9.4
   9B – Last days
   1m
  • Lekcija9.5
   Vežba 9B
   1m
  • Lekcija9.6
   9C – Independence day
   1m
  • Lekcija9.7
   Vežba 9C
   1m
  • Lekcija9.8
   9D Review
   1m
  • Lekcija9.9
   Ordinal Numbers
   1m
 • UNIT 10 0/7

  • Lekcija10.1
   10A – Good weekend
   1m
  • Lekcija10.2
   Vežba 10A
   1m
  • Lekcija10.3
   10B – Good question!
   1m
  • Lekcija10.4
   Vežba 10B
   1m
  • Lekcija10.5
   10C – Good deal
   1m
  • Lekcija10.6
   Vežba 10C
   1m
  • Lekcija10.7
   10D Review
   1m
 • UNIT 11 0/8

  • Lekcija11.1
   11A – Special people
   1m
  • Lekcija11.2
   Vežba 11A
   1m
  • Lekcija11.3
   THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
   1m
  • Lekcija11.4
   11B – Special event
   1m
  • Lekcija11.5
   CAN/CAN’T
   1m
  • Lekcija11.6
   Vežba 11B
   1m
  • Lekcija11.7
   Vežba 11C
   1m
  • Lekcija11.8
   11D Review
   1m
 • UNIT 12 0/4

  • Lekcija12.1
   Vežba 12A
   1m
  • Lekcija12.2
   AM/IS/ARE GOING TO +verb
   1m
  • Lekcija12.3
   Vežba 12B
   1m
  • Lekcija12.4
   Vežba 12C
   1m

Ocena polaznika

Prosečna ocena

5
1 rating

Detaljnija ocena

5 stars
1
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0

  Najbolji ste.

  Najbolji ste.

10.000,00 RSD