Showing 1-5 of 5 results

Uvod u Python programiranje

(0 review)
4
0
1.000,00 RSD 18.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Kako instalirati Python Osnove programskoga jezika Python Upravljanje tokom programa Funkcije ...

1.000,00 RSD 18.000,00 RSD

HTML5 & CSS3 & JavaScript

(0 review)
106
0
1.000,00 RSD 20.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Strukturu tela elementa Nove elemente u HTML5 Atribute u HTML5 Pravila i svojstva CSS3

1.000,00 RSD 20.000,00 RSD

Uvod u HTML i CSS

(3 reviews)
51
3
1.000,00 RSD 12.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Šta ti je potrebno za rad Osnovne elemente Tagove i atribute Dodavanje elemenata na stranu

1.000,00 RSD 12.000,00 RSD

PHP i MySQL

(1 review)
48
1
1.000,00 RSD 18.000,00 RSD

PHP je programski jezik čije se komande izvršavaju na serveru, pre no što sadržaj bude poslat na računar korisnika (čitaj: posetioca web sajta). Dostupan je i...

1.000,00 RSD 18.000,00 RSD

SQL

(0 review)
64
0
1.000,00 RSD 15.000,00 RSD

SQL (Structured Query Language) je programski jezik namenjen za upravljanje podacima u relacionim sistemima za upravljanje bazama podataka.Obuhvata unos podataka, upite, ažuriranje i brisanje, šeme kreiranja i menjanja, kao...

1.000,00 RSD 15.000,00 RSD