Showing 1-10 of 16 results

Uvod u Python programiranje

(0 review)
6
0
18.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Kako instalirati Python Osnove programskoga jezika Python Upravljanje tokom programa Funkcije ...

18.000,00 RSD

AutoCAD 2017

(0 review)
36
0
15.000,00 RSD

Kurs AutoCAD-a urađen je na engleskom jeziku i pripremljen stranim studentima sa engleskog govornog područja. Kurs mogu pratiti i polaznici sa naših prostora koji govore engleski jezik. Autor kursa...

15.000,00 RSD

WordPress

(7 reviews)
84
7
12.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Kako instalirati wordpress Podešavanje wordpressa Instaliranje teme Podešavanje teme Kreiranje posta

12.000,00 RSD

Adobe Illustrator CC 2017

(1 review)
106
1
15.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Upoznavanje sa radnim okruženjem Navigacija u dokumentima Rad sa stranama Rad sa...

15.000,00 RSD

CorelDRAW X7 & X8

(1 review)
35
1
15.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Upoznavanje sa radnim okruženjem Podešavanje strana i dokera Import i Export slika Rad sa objektima

15.000,00 RSD

HTML5 & CSS3 & JavaScript

(1 review)
69
1
20.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Strukturu tela elementa Nove elemente u HTML5 Atribute u HTML5 Pravila i svojstva CSS3

20.000,00 RSD

Uvod u HTML i CSS

(3 reviews)
42
3
12.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Šta ti je potrebno za rad Osnovne elemente Tagove i atribute Dodavanje elemenata na stranu

12.000,00 RSD

PHP i MySQL

(1 review)
28
1
18.000,00 RSD

PHP je programski jezik čije se komande izvršavaju na serveru, pre no što sadržaj bude poslat na računar korisnika (čitaj: posetioca web sajta). Dostupan je i...

18.000,00 RSD

Joomla

(0 review)
18
0
15.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Kako instalirati Joomla CMS Podešavanje sajta Instaliranje teme i primera Podešavanje teme ...

15.000,00 RSD

SQL

(0 review)
58
0
15.000,00 RSD

SQL (Structured Query Language) je programski jezik namenjen za upravljanje podacima u relacionim sistemima za upravljanje bazama podataka.Obuhvata unos podataka, upite, ažuriranje i brisanje, šeme kreiranja i menjanja, kao...

15.000,00 RSD