Showing 1-10 of 16 results

Uvod u Python programiranje

(0 review)
5
0
1.000,00 RSD 18.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Kako instalirati Python Osnove programskoga jezika Python Upravljanje tokom programa Funkcije ...

1.000,00 RSD 18.000,00 RSD

AutoCAD 2017

(0 review)
36
0
15.000,00 RSD

Kurs AutoCAD-a urađen je na engleskom jeziku i pripremljen stranim studentima sa engleskog govornog područja. Kurs mogu pratiti i polaznici sa naših prostora koji govore engleski jezik. Autor kursa...

15.000,00 RSD

WordPress

(7 reviews)
132
7
1.000,00 RSD 12.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Kako instalirati wordpress Podešavanje wordpressa Instaliranje teme Podešavanje teme Kreiranje posta

1.000,00 RSD 12.000,00 RSD

Adobe Illustrator CC 2017

(1 review)
143
1
1.000,00 RSD 15.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Upoznavanje sa radnim okruženjem Navigacija u dokumentima Rad sa stranama Rad sa...

1.000,00 RSD 15.000,00 RSD

CorelDRAW X7 & X8

(0 review)
44
0
1.000,00 RSD 15.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Upoznavanje sa radnim okruženjem Podešavanje strana i dokera Import i Export slika Rad sa objektima

1.000,00 RSD 15.000,00 RSD

HTML5 & CSS3 & JavaScript

(0 review)
108
0
1.000,00 RSD 20.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Strukturu tela elementa Nove elemente u HTML5 Atribute u HTML5 Pravila i svojstva CSS3

1.000,00 RSD 20.000,00 RSD

Uvod u HTML i CSS

(3 reviews)
52
3
1.000,00 RSD 12.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Šta ti je potrebno za rad Osnovne elemente Tagove i atribute Dodavanje elemenata na stranu

1.000,00 RSD 12.000,00 RSD

PHP i MySQL

(1 review)
53
1
1.000,00 RSD 18.000,00 RSD

PHP je programski jezik čije se komande izvršavaju na serveru, pre no što sadržaj bude poslat na računar korisnika (čitaj: posetioca web sajta). Dostupan je i...

1.000,00 RSD 18.000,00 RSD

Joomla

(0 review)
25
0
1.000,00 RSD 15.000,00 RSD

Šta ćeš naučiti? Kako instalirati Joomla CMS Podešavanje sajta Instaliranje teme i primera Podešavanje teme ...

1.000,00 RSD 15.000,00 RSD

SQL

(0 review)
65
0
1.000,00 RSD 15.000,00 RSD

SQL (Structured Query Language) je programski jezik namenjen za upravljanje podacima u relacionim sistemima za upravljanje bazama podataka.Obuhvata unos podataka, upite, ažuriranje i brisanje, šeme kreiranja i menjanja, kao...

1.000,00 RSD 15.000,00 RSD